บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด

HI-EFF COOLING LTD.

 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

a7

บริษัทฯรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่และเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยมาตราฐานและราคาที่เป็นกันเอง โดยช่างติดตั้ง
ที่มีความสามารถ
รายละเอียดอุปกรณ์ติดตั้งและการบริการ
1. ท่อน้ำยาใช้ตามความยาวมาตรฐานที่มาพร้อมเครื่อง(4 เมตร) ในกรณีไม่มีท่อมาพร้อมเครื่อง บริษัทฯติดตั้งโดยใช้ท่อ
ทองแดงพร้อมยางหุ้มท่อ 4 เมตร ส่วนที่เกินคิดเพิ่มตามระยะที่ติดตั้งจริง
2. สายไฟ ( VAF จำนวน5 เมตร) ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมเซฟตี้
เบรกเกอร์ ขนาด 20-30 แอมป์
3. ท่อน้ำทิ้ง PVC 4 เมตร ส่วนที่เกินคิดเพิ่มตามระยะที่ติดตั้งจริง
4. ขาตั้ง/ ขาแขวนคอนเดนซิ่ง เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม ราคาตามขนาด บีทียูคอนเดนซิ่ง
5. การเดินสายไฟและท่อต่างๆเป็นการเดินลอย ถ้าต้องการใส่รางครอบท่อคิดเพิ่มตามระยะที่ติดตั้งจริง
6. กรณีที่ต้องมีการถอดเครื่องเก่าออกคิดค่าบริการชุดละ 500 บาท (ขนาด 9,000 – 24,000 บีทียู)
7. รับประกันการติดตั้ง 3 เดือน ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาบริการพร้อมการติดตั้ง บริษัทฯรับประกันการติดตั้ง 1 ปีและ
บริษัทฯจะจัดส่งช่างเข้าไปทำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศของท่านทุก 4 เดือน/ ครั้ง รวม 3 ครั้ง(ระยะเวลา 1 ปี)
8. ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องเก่า บริษัทฯคิดค่าท่อน้ำยาเพิ่มตามระยะที่ติดตั้งจริง และบริษัทฯจะทำการล้างใหญ่เครื่องให้ก่อน
ติดตั้ง รับประกันการติดตั้ง 3 เดือน
สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2435-6247-8 , 0-2345-6283 , 0-2345-6285
หรือ E-mail : hieffcool@yahoo.com

 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

 

a8

บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด ให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศทุกประเภท ทั้งแอร์บ้าน,แอร์โรงงาน โดยช่าง
ที่มีประสบการณ์ ราคาเป็นกันเอง รับประกันการซ่อม 3 เดือน
* บริการซ่อมแอร์ , แอร์น้ำรั่ว, แอร์น้ำหยด
* บริการซ่อมแอร์เสียงดัง
* บริการซ่อมแอร์ไม่เย็น, แอร์ไม่ทำงาน
* บริการซ่อมคอมเพรสเซอร์ทุกรุ่น
* บริการเติมน้ำยาแอร์
* บริการเปลี่ยนอุปกรณ์

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2435-6247-8 , 0-2345-6283 , 0-2345-6285
หรือ E-mail : hieffcool@yahoo.com

ล้างเครื่องปรับอากาศตามบ้านและสำนักงาน

การบำรุงรักษาที่ดีที่สุดคือการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ หากเครื่องปรับอากาศไม่ได้รับการดูแลรักษา 
หรือทำความสะอาดอย่างถูกต้องจะส่งผลเสียดังนี้
เปลืองไฟ เครื่องปรับอากาศที่สกปรกจากการสะสมตัวของฝุ่นละอองในแผ่นกรอง หรือแผงความร้อนจะทำให้เครื่องใช้
พลังงาน(ไฟฟ้า)ในการผลิตความเย็นเพิ่มขึ้น 10 – 27% และส่งผลให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นกว่า 10%
เสื่อมสภาพเร็ว เพราะเครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักมากขึ้นในการส่งผ่านความเย็นเข้า-ออก จึงทำให้เครื่องเสื่อมสภาพ
เร็ว อายุการใช้งานสั้นกว่าเครื่องปรับอากาศที่ล้างอย่างสม่ำเสมอ
สุขภาพทรุดโทรม เพราะเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีทั้งความเย็นและความชื้นซึ่งเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์รวมถึงเชื้อโรค
จากฝุ่นละอองเมื่อออกมาพร้อมกับอากาศในสภาพปิด จึงเป็นแหล่งที่มาของโรคในระบบทางเดินหายใจ
ดังนั้น เพื่อให้เครื่องปรับอากาศของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดไฟและส่งผลดีต่อสุขภาพ เราจึงให้
บริการล้างเครื่องปรับอากาศของท่านแบบรายครั้ง,รายเดือน และรายปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าพร้อมกับทำการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องโดยช่างผู้ชำนาญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

fix

 

รายละเอียดการล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ (WALL TYPE / SPILT TYPE)

งานล้างใหญ่ คอยล์เย็น (EVAPERATOR)
1.ถอดมอเตอร์ลง ล้างทำความสะอาด
2.ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERATOR) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
3.ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วยโบลเวอร์ (BLOVER)
4.ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER)
5.ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
6.ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOIL)
7.ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม

งานล้างใหญ่ คอยล์ร้อน (CONDENSING UNIT)
1.ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและBLOVER
2.ตรวจสอบระบบการทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน
3.ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของระบบคอมเพรสเซอร์
4.ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิดของ
ระบบคอมเพรสเซอร์

บริษัทฯให้บริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศของท่านโดยแบ่งปรเภทการให้บริการดังนี้
– แบบรายครั้ง (ลูกค้าเรียกใช้บริการเป็นครั้งตามความต้องการของลูกค้า)
– แบบรายเดือน – 2 เดือน/ครั้ง (รวม 6 ครั้ง/ปี)
– 3 เดือน/ครั้ง (รวม 4 ครั้ง/ปี)
– 4 เดือน/ครั้ง (รวม 3 ครั้ง/ปี)
– 6 เดือน/ครั้ง (รวม 2 ครั้ง/ปี)

ล้างเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์
นอกจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการซ่อม,บำรุงรักษา และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ระบบชิลเลอร์ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
รายละเอียดงานล้างชิลเลอร์มีดังนี้
– ล้างคอนเดนเซอร์
– ล้าง COOLING TOWER, SOFTERNER
– ตรวจเช็คการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆของ PUMP
– ตรวจเช็คอุปกรณ์ CONTROL และ VALVE
– ทำความสะอาดระบบน้ำหล่อเย็น
บริษัทฯให้บริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศของท่านโดยแบ่งปรเภทการให้บริการดังนี้

– แบบรายครั้ง (ลูกค้าเรียกใช้บริการเป็นครั้งตามความต้องการของลูกค้า)
– แบบรายเดือน – 1 เดือน/ครั้ง (รวม 12 ครั้ง/ปี)
– 2 เดือน/ครั้ง (รวม 6 ครั้ง/ปี)
– 3 เดือน/ครั้ง (รวม 4 ครั้ง/ปี)
– 4 เดือน/ครั้ง (รวม 3 ครั้ง/ปี)
– 6 เดือน/ครั้ง (รวม 2 ครั้ง/ปี)

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2435-6247-8 , 0-2345-6283 , 0-2345-6285 ล้างแอร์
หรือ E-mail : hieffcool@yahoo.com

1. บริการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ติดผนัง
ขนาด Mitsubishi "Econo Air" Carrier รุ่น "TSU" Trane Daikin Central Air Sumsung Panasonic
9000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
12,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
15,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
18,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
20,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
24,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 

เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ติดผนัง
ขนาด Mitsubishi "Econo Air" Carrier รุ่น "TSU" Trane Daikin Central Air Sumsung Panasonic
12,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
15,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
18,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
20,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
24,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
30,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
36,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 
40,000 BTU Call  Call  Call  Call  Call  Call  Call 

*** ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับหน้างานในการติดตั้ง

2. บริการล้างเครื่องปรับอากาศ เรียกเป็นครั้ง (ราคานี้ อยู่ในโซนบางพลัดและใกล้เคียง )
BTU ติดผนัง ตั้ง/แขวน 4 ทิศทาง แอร์เปลือย
9,000-15,000 500 700 1000 1000
18,000-24,000 600 700 1000 1000
30,000-36,000 800 1000 1200 1200
40,000-60,000   1500 1500 1500

3. บริการตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศแบบรายปี
 ขนาดเครื่องปรับอากาศ   1 เดือน/ครั้ง   2 เดือน/ครั้ง   3 เดือน/ครั้ง   4 เดือน/ครั้ง   6 เดือน/ครั้ง 
 9,000 - 24,000  BTUH.   1 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 9,000 - 24,000  BTUH.   2 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 33,000 - 36,000  BTUH.   1 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 33,000 - 36,000  BTUH.   2 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 40,000 - 60,000  BTUH.   1 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 40,000 - 60,000  BTUH.   2 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 90,000 - 120,000  BTUH.   1 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 150,000 - 200,000  BTUH.   1 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 240,000 - 450,000  BTUH.   1 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 
 500,000 - 600,000  BTUH.   1 FCU   Call   Call   Call   Call   Call 

4. บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ
BTU ท่อน้ำยา สายไฟ ค่าติดตั้ง
 9,000  -  12,000 5 เมตร 10 เมตร Call
 18,000 -  24,000 5 เมตร 10 เมตร Call
30,000 -  36,000 5 เมตร 10 เมตร Call
 38,000 -  44,000 5 เมตร 10 เมตร Call

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ย้ายเฉพาะคอยล์ร้อน)
BTU ท่อน้ำยา สายไฟ ค่าติดตั้ง
 9,000  -  20,000 5 เมตร 15 เมตร Call
 21,000 -  28,000 5 เมตร 15 เมตร Call
29,000 -  38,000 5 เมตร 15 เมตร Call
 39,000 -  48,000 5 เมตร 15 เมตร Call
 49,000 -  60,000 5 เมตร 15 เมตร Call

ค่าเช็ครั่วเครื่องปรับอากาศด้วยไนโตรเจน
ลำดับที่  BTU ราคา รับประกัน
1 12,000 - 20,000   Call  3- เดือน
2  25,000 - 30,000   Call 
3  33,000 - 38,000   Call 
4  39,000 - 48,000  Call 
5  49,000 - 60,000   Call 

 -  เป็นการตรวจเช็คหารอยรั่วด้วยไนโตรเจน  ระหว่าง FCU - CDU และท่อน้ำยา
 -  ในกรณีที่พบรอยรั่วและสามารถแก้ไขหน้างานได้  บริษัท ฯ จะทำการซ่อมให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 -  หากพบรอยรั่วในจุดที่ไม่สามารถซ่อมได้  ต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์  บริษัท ฯ 
  จะเสนอราคาอุปกรณ์ที่ต้องทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าทราบและอนุมัติก่อนทำการซ่อม
 -  ในกรณีที่ต้องตัดกลับมาเช็ครั่ว บริษัท ฯ ของคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
 -  หากเจอรอยรั่ว บริเวณที่ซ่อมไม่ได้  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
คอมฯ ไฟ BTUH  ค่าใช้จ่าย 
RH165VHET 220 9,603  Call 
RH 207VRFT 220 12,290  Call 
RH231VHAT 220 13,690  Call 
PH28VNET 220 16,705  Call 
PH33VPET 220 20,395  Call 
PH39VPET 220 23,490  Call 
NH41VNHT 220 25,828  Call 
NH41VNWT 220 25,686  Call 
NH52VXBT 220 33,008  Call 
NH56VXBT 220 36,072  Call 
NH41YDTT 380 25,419  Call 
NH47YDTT 380 29,514  Call 
NH52YXCT 380 33,131  Call 
NH56YXCT 380 36,338  Call 

ลูกสูบ
คอม ไฟ BTUH  ค่าคอม 
AW5513EK 220 13,600  Call 
AW5515EK 220 15,500  Call 
AW5517EK 220 16,700  Call 
AW5519EK 220 19,000  Call 
AW5520EK 220 20,300  Call 
AW5522EK 220 21,700  Call 
AW5524EK 220 23,700  Call 
AW5528EK 220 27,500  Call 
AW5530EK 220 29,200  Call 
AW5532EK 220 31,200  Call 
AW5535EK 220 34,800  Call 
AV5538E 380 32,000  Call 
AV5542E 220 35,300  Call 
AV5542E 380 35,300  Call 
AV5546E 220 38,600  Call 
AV5546E 380 38,600  Call 
AV5555E 380 45,500  Call 
AG5546E/F 380 38,300  Call 
AG5553E/F 380 44,165  Call 
AG5561E/F 380 50,830  Call 
AG5568E/F 380 56,250  Call 
AG5573E-G 380 60,833  Call 

สโคว์
คอม ไฟ BTUH  ค่าคอม 
ZR22K3-PFJ 220 18,300  Call 
ZR24K3-PFJ 220 20,400  Call 
ZR26K3-PFJ 220 21,800  Call 
ZR28K3-PFJ 220 23,800  Call 
ZR30KS-PFJ 220 25,400  Call 
ZR28KM-PFZ 220 23,800  Call 
ZR30KM-PFZ 220 25,400  Call 
ZR32KS-PFJ 220 26,700  Call 
ZR34K3-PFJ 220 28,200  Call 
ZR36K3-PFJ 220 30,200  Call 
ZR40K3-PFJ 220 33,300  Call 
ZR42K3-PFJ 220 34,900  Call 
ZR45K3-PFJ 220 38,500  Call 
ZR47K3-PFJ 220 39,300  Call 
ZR48K3-PFJ 220 40,800  Call 
ZR22K3-TFD 380 18,300  Call 
ZR24K3-TFD 380 20,400  Call 
ZR28K3-TFD 380 23,800  Call 
ZR32KS-TFD 380 26,700  Call 
ZR34K3-TFD 380 28,200  Call 
ZR36K3-TFD 380 30,200  Call 
ZR40K3-TFD 380 33,300  Call 
ZR42K3-TFD 380 34,900  Call 
ZR45KC-TFD 380 38,200  Call 
ZR47KC-TFD 380 39,300  Call 
ZR48KC-TFD 380 40,800  Call 
ZR54KS-TFD 380 44,400  Call 
ZR57KS-TFD 380 47,000  Call 
ZR61KS-TFD 380 51,000  Call 
ZR68KC-TFD 380 57,400  Call 
ZR72KC-TFD 380 60,700  Call 
ZR81KC-TFD 380 67,700  Call 
ZR94KC-TFD 380 80,100  Call 
ZR108KC-TFD 380 90,700  Call 
ZR125KC-TFD 380 106,800  Call 
ZR144KC-TFD 380 121,000  Call 
ZR160KC-TFD 380 130,000  Call 
ZR190KC-TFD 380 155,000  Call 

ไดเออร์
รุ่น ขนาด  ราคา 
ไดเออร์   แบบเชื่อม 053  Call 
ไดเออร์   แบบเชื่อม 083  Call 
ไดเออร์   แบบเชื่อม 163  Call 
ไดเออร์   แบบเชื่อม 164  Call 
ไดเออร์   แบบเชื่อม 165  Call 
ไดเออร์   แบบเชื่อม 419  Call 
ไดเออร์ทองแดง 3/8  Call 

มอเตอร์
รุ่น    ราคา /ตัว 
มอเตอร์ FCU1/2HP(mcdo36dbpoba) 1/2  Call 
มอเตอร์FCU  แกนสั้น/ยาว F3 SP-SE  Call 
มอเตอร์ FCU 1/6  Call 
มอเตอร์ FCU 1/8  Call 
มอเตอร์ FCU 1/10  Call 
มอเตอร์ FCU 1/9  Call 
มอเตอร์ FCU 1/15  Call 
มอเตอร์ FCU  ยามาบิชิ 1/20  Call 
มอเตอร์ CDU (3ATP) 1P  Call 
มอเตอร์ CDU มีปีก 1/4  Call 
มอเตอร์ CDU 1/8  Call 
มอเตอร์ CDU  มีปีก 1/6  Call 
มอเตอร์ CDU (CCS-WT56) 1/6  Call 
มอเตอร์ CDU 1/10  Call 
มอเตอร์ CDU  มีปีก  YAMABISHI 1/8  Call 
มอเตอร์CDU  1/5 แกนเดียวหมุนซ้าย 1/5  Call 

รางครอบท่อ
รุ่น  ขนาด   ราคา 
SD75                           -    Call 
SD 99                           -    Call 
แคปสตาร์ท
รายการ ขนาด  ราคา 
แคปสตาร์ทใช้กับดีเล 50uf.  Call 
แคปทิ้ว
รายการ ขนาด  ราคา 
แคปทิ้ว 12,500 บีทียู/ชม  Call 
แคปทิ้ว 24,500 บีทียู/ชม  Call 

แคปรัน
รายการ  ขนาด  ราคา 
แคปรัน 30uf  Call 
แคปรัน               35uf  Call 
แคปรัน 40uf.  Call 
แคปรัน 45uf.  Call 
แคปรัน 50uf.  Call 
แคปรัน 60uf.  Call 
แคปรัน (พัดลม) 3uf.  Call 
แคปรัน (พัดลม) 7.5  Call 
แคปรัน (พัดลม) 5uf.  Call 

เบรคเกอร์
รายการ ขนาด  ราคา 
เบรคเกอร์ (SAFTY BREAKER) 20A  Call 
เบรคเกอร์ (SAFTY BREAKER) 30A  Call 
สแควร์ดีเบเกอร์ 10A  Call 
สแควร์ดีเบเกอร์ 16A  Call 
สแควร์ดีเบเกอร์ 20A  Call 
สแควร์ดีเบเกอร์ 25A  Call 
สแควร์ดีเบเกอร์ 32A  Call 

แมคเนติก
รายการ ขนาด  ราคา 
แมกเนติค 1P  Call 
แมกเนติค 2P  Call 
แมกเนติค 3P  Call 

รีโมท+รูมเทอร์โม
รายการ ขนาด  ราคา 
รีโมท  DT-03  Call 
รูมเทอร์โม (รีโมท) DT-03  Call 
รูมเทอร์โม (รีโมท) TTL 001  Call 
รูมเทอร์โม (รีโมทฮันนี่เวลล์) T6360A  Call 
รูมhoneywell T6373A1108  Call 
รูมเทอร์โม (รีโมทไร้สาย)    Call 
สายรูม  7 คอ    Call 

ขาแขวน
รายการ ขนาด  ต้นทุน 
ขาแขวน CDU 12,000-24,000BTU  Call 
ขาแขวน CDU 24,000-36,000BTU  Call 
ขาแขวนแฟนคอลย์    Call 

ใบพัด
รายการ ขนาด  ราคา 
ใบพัดลมพลาสติก CDU 16"  Call 
ใบพัดลมพลาสติก CDU 18"  Call 

สายหัวหลักคอม
รายการ ขนาด  ราคา 
สายหัวหลักคอม    Call 

ทั้งนี้  หากทำสัญญาบริการประจำปี  จะยกเว้นค่าบริการในการตรวจเช็ค แต่จะคิดเฉพาะค่าอุปกรณ์ และค่าแรง ในการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนทำการซ่อม


971 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: โทร. 0-2435-6247-8, 0-2435-6283,0-2435-6285 , โทรสาร. 0-2435-6422 Email : hieffcool@yahoo.com : www.hieffcooling.co.th