บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด

HI-EFF COOLING LTD.

 

ผลงานที่ผ่านมา – งานระบบปรับอากาศ

  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ห้องUPS.2   บริษัท ภัทรา พอร์ตแลนด์ จำกัด
  มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดนตรี   มหาวิทยาลัยรังสิต(ติดตั้งหม้อแปลง)
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้ากระบี่)   มหาวิทยาลัยรังสิต(ติดตั้งหม้อแปลง-บ้านดร.อาทิตย์)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัยรังสิต
  ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช   วัดระฆังโฆสิตาราม (ท่าน้ำ)
  ห้อง UPS และห้องBATTERY การสื่อสารแห่งประเทศไทย   งานระบบไฟฟ้า หอประชุม
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดพิจิตร   หจก.อนุรักษ์ศิลป์ (วัดตรีทศเทพ-เมนไฟฟ้า)
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งามวงศ์วาน   บริษัท ศิวกร จำกัด(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-วังปารุสกวัน)
  โบสถ์พราหมณ์ VRV   วัดกลางวรวิหาร VRV
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดชัยนาท    มหาวิทยาลัยรังสิต
  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย    วัดตรีทศเทพ ศาลา 9,10
  ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่    บริษัท ศิวกร จำกัด(อาคารที่จอดรถวัดระฆังโฆสิตาราม)
  ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ธนาคารออมสิน สาขาคลองตัน    อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น โรงพยาบาลบุรีรัมย์
  ธนาคารออมสิน สาขาจตุจักร    การไฟฟ้านครหลวง(สวนจิตร)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี VRV
  โรงแรมแกรนปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช    การไฟฟ้านครหลวง(มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย) VRV
  โรงพยาบาลชลบุรี    องค์การเภสัชกรรม CHILLER
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี    การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อาคาร ท.100 AHU
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    การไฟฟ้านครหลวง แจ้งวัฒนะ
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ อาคารจามจุรี5    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์บางชัน
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น13    โรงพยาบาลบางละมุง
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น1    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์ดาวคะนอง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมด    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์หลักสี่
  บริษัท ทีโอที จำกัด RSU 7 ชุมสาย    สถาบันโรคทรวงอก ชั้น M,2,3,4
  กรมส่งเสริมการส่งออก    บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 3 ห้อง ลิฟท์    บริษัท ศิวกร จำกัด (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ)
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์ภาคใต้    การไฟฟ้านครหลวง (พระราชวังไกลกังวล)
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้องเฟื่องฟ้า    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์ท่าลาน สระบุรี
  บริษัท ไรท์แมน จำกัด(พิพิธภัณฑ์เขื่อนคลองท่าด่าน จ.นครนายก)     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่
  อาคารธูปะเตมีย์ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่
   บริษัท ศิวกร จำกัด (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ -ระบบไฟฟ้า)     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์ 6 ชุมสาย (กรุงเทพฯ)
   ห้องจัดเลี้ยงอาคารกาญจนาภิเษกและอาคารภักดีราชา สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน     หจก. อนุรักษ์ศิลป์(วังสวนกุหลาบ-ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า))
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดอยุธยา   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์ชลบุรี , จันทบุรี
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์ลาดหญ้าและหมู่บ้านพระปิ่นฯ

 

การไฟฟ้านครหลวง  ราษฎร์บูรณะ

16

14

13

12

18

11

15

17

 

ศาลหลักเมือง   สนามหลวง กรุงเทพ

p1
p2
p4
p3

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จ.ระนอง

t2 t1

หอประชุม  มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

m2 m1

ห้องน้ำวัดพระแก้ว

r4 r r2r1

 

งานระบบสุขาภิบาล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

a6
a5
a4
a3
a2
a1

 

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ทีโอที ชุมสายโทรศัพท์คลองเตย

s5s3
s1
s1
s2s4
971 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: โทร. 0-2435-6247-8, 0-2435-6283,0-2435-6285 , โทรสาร. 0-2435-6422 Email : hieffcool@yahoo.com : www.hieffcooling.co.th