บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด

HI-EFF COOLING LTD.

 

ระบบแอร์

ระบบท่อลม (Duct Work)

a5

ในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศนี้ ท่อลมมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าท่อลมเป็นตัวนำ
พาอากาศไปจ่ายในส่วนต่างๆของอาคารตามที่เราต้องการและสามารถควบคุมความเร็วและปริมาณอากาศได้ด้วย
รูปร่างของท่อลมที่เหมาะสมคือท่อแบบกลม แต่การใช้ท่อกลมทำให้ต้องเผื่อระยะที่โดยปกติมีไม่เพียงพอ ดังนั้น
ท่อลมแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยม และเพื่อไม่ให้เกิดแรงเสียดทานที่สูงเกินไปในท่อ สัดส่วนที่เหมาะสม
สำหรับขนาดของท่อลมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ควรเกิน 1:5 ขนาดของท่อลมสามารถลดลงได้แต่ต้องมีการเพิ่มความ
เร็วลม เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับท่อลมได้ถูกต้อง บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด จึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง
ท่อลมให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2435-6247-8 , 0-2345-6283 , 0-2345-6285
หรือ E-mail : hieffcool@yahoo.com

971 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: โทร. 0-2435-6247-8, 0-2435-6283,0-2435-6285 , โทรสาร. 0-2435-6422 Email : hieffcool@yahoo.com : www.hieffcooling.co.th