บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด

HI-EFF COOLING LTD.

 

ระบบแอร์

ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF ทำงานอย่างไร

           ระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นเเละจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้ง เป็นระบบเครื่องปรับอากาศในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะในลักษณะการติดตั้งที่จำกัดด้วยพื้นทีติดตั้งคอยล์ร้อน (Outdoor unit) เนื่องจากคอยล์ 1 ตัว สามารถติดตั้งคอยล์เย็น (Indoor Unit) ได้หลายตัวเเละหลายชั้น ซึ่งคอยล์เย็นจะเเยกการทำงานโดยอิสระ จึงสามาถควบคุบอุณหภูมิได้เเม่นยำ

1

 

การทำงานระบบ VRV หรือระบบ VRF

          ลักษณะการทำงานของตัวเครื่องภายนอก (Outdoor unit) จะทำงานในลักษณะการเปลี่ยนเเปลงปริมาณการไหลของสารทำความเย็นในระบบ ตามโหลด ของตัวเครื่องภายใน (Indoor unit) โดยตัวเครื่องภายนอกจะถูกออกเเบบให้มีคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งการทำงานของคอมเพรสเซอร์จะถูกออกแบบให้ทำงานลักษณะสลับการทำงานเเล้วส่งสารทำความเย็นไปตามท่อของเหลว (Liquid side) ไปยังตัวเครื่องภายใน ซึ่งตัวเครื่องภานในก็จะมีตัวควบคุมปริมาณของสารทำความเย็น (PMV Valve) เป็นตัวจ่ายสารทำความเย็นตามภาระโหลดการทำงาน เเละตัวคอมเพรสเซอร์จะทำงานเต็มที่เมื่อมีการเปิดใช้ จำนวนตัวเครื่องภานในมากขึ้น

2

 

ประโยชน์การติดตั้งระบบ VRV หรือระบบ VRF

เจ้าของอาคาร

          เป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมการจ่ายปริมาณสารทำความเย็นโดยตรงโดยติดตัวควบคุมการจ่ายสารทำความเย็นไว้ที่ตัวคอยล์เย็น (Indoor Unit) ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้เเม่นยำ เเละประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศอื่นๆ

ผู้ใช้งาน

สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เย็นสบายเละเเม่นยำขึ้น เเละนอกจากนั้นยังมีระบบปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นได้ด้วยการระบายอากาศลดความชื้น เเละกระบวนการอื่นๆ

3

ผู้ติดตั้ง

เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกเเบบมามีความกะทัดรัดลงตัว จึงสามาถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ เช่น บนหลังคา โดยใช้พื้นที่น้อยลง การติดตั้งง่าย ไม่ชับซ้อน ช่วยประหยัดเวลา เเละเสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาอันสั้น

4

 

วิศวกรที่ปรึกษาเเละผู้ออกเเบบ

 

            เป็นระบบปรับอากาศที่ออกเเบบมาให้มีชุดภายใน (Indoor unit) เเละ ชุดภายนอก (outdoor) ที่หลากหลายขนาด เเละหลากหลายรูปแบบ สำหรับการใช้งานตามขนาดของอาคาร เเละตามสภาพที่ติดตั้งหลากหลายความยาวของท่อสารทำความเย็น เเละลักษณะอื่นๆของระบบ ช่วยลดข้อจำกัดการออกเเบบสถานที่ให้น้อยลง เเละช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของอาคารได้มากขึ้น

 

5

 

 

ที่มา : http://www.honor1999.co.th/faq/detail/61

971 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: โทร. 0-2435-6247-8, 0-2435-6283,0-2435-6285 , โทรสาร. 0-2435-6422 Email : hieffcool@yahoo.com : www.hieffcooling.co.th