บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด

HI-EFF COOLING LTD.

 

Company Profile

บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการด้านงานขาย บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซมสำหรับระบบปรับอากาศมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วย
การทำงานที่มีมาตรฐานจากทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน รวมทั้งการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิต
เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CARRIER และบริษัท แอร์โค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TRANE ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เรา
จึงมั่นใจในคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ
ปัจจุบันนอกจากงานระบบปรับอากาศ ซึ่งบริษัทฯให้บริการสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ติดตั้งตามบ้านพักอาศัยไปจนถึง
แอร์ชิลเลอร์ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศสำหรับโรงงาน หรือโรงแรมขนาดใหญ่แล้ว บริษัทฯได้ขยายงานในส่วนของงานออกแบบและติดตั้งงาน
ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบกล้องวงจรปิดและระบบสัญญาณกันขโมย เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
จากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าและขอขอบพระคุณในความไว้
วางใจที่ท่านมอบให้กับบริษัทฯมาโดยตลอด

 

pic1 pic2

 

ผู้บริหารงาน บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง

ประธานกรรมการ นายวราคม คุณารักษ์
กรรมการผู้จัดการ นายวราคม คุณารักษ์
นางสาวอัญชลี อมรสุทธิสัตย์
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
วันที่เริ่มประกอบกิจการ 17 มิถุนายน 2530
ประเภทธุรกิจ รับจ้างติดตั้ง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 

HI – EFF COOLING LTD.
971 SOI CHARUNSANITWONG 75 CHARUNSANITWONG Rd. BANGPLAD BANGKOK 10700
Tel : 0-2435-6247-8, 0-2435-6283, 0-2435-6285 Fax : 0-2435-6422 E-Mail : hieffcool@yahoo.com

971 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: โทร. 0-2435-6247-8, 0-2435-6283,0-2435-6285 , โทรสาร. 0-2435-6422 Email : hieffcool@yahoo.com : www.hieffcooling.co.th