บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด

HI-EFF COOLING LTD.

 

ระบบแอร์

 

a1

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีรูปแบบกะทัดรัด เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่น้อย
เช่นห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือห้องรับแขกที่มีขนาดเล็ก

a2

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน (Spilt Type)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า (Floor or Ceiling Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสำหรับ
ห้องที่มีพื้นที่น้อยไปจนถึงห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สำนักงาน ห้องประชุม ห้องอาหาร

a3

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน (Cassette Type)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน (Cassette Type / Built-in Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่เน้นความ
สวยงามโดยการซ่อนหรือฝังเครื่องอยู่ในฝ้าเพดาน จึงทำให้เห็นตัวคอยล์เย็นน้อยที่สุด

สิ่งที่เราควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศคือ ขนาดบีทียู ถ้าเราเลือกเครื่องปรับอากาศที่มี
ขนาดบีทียูไม่เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง อาจทำให้เกิดปัญหากับผู้ใช้เครื่องปรับอากาศ

ตารางการคำนวณขนาดบีทียู
บีทียู/ชม. ขนาดห้อง (ตารางเมตร)
ห้องปกติ ห้องที่โดนแดด
9,000 12-15 11-14
12,000 16-20 14-18
18,000 24-30 21-27
21,000 28-35 25-32
24,000 32-40 28-36
26,000 35-44 30-39
30,000 40-50 35-45
36,000 4860 42-54
48,000 64-80 56-72
60,000 80-100 70-90

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2435-6247-8 , 0-2345-6283 , 0-2345-6285
หรือ E-mail : hieffcool@yahoo.com

971 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: โทร. 0-2435-6247-8, 0-2435-6283,0-2435-6285 , โทรสาร. 0-2435-6422 Email : hieffcool@yahoo.com : www.hieffcooling.co.th