บริษัท ไฮเอฟ คูลลิ่ง จำกัด

HI-EFF COOLING LTD.

 

ระบบแอร์

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่

a2

 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสม
กับงานโครงการ อาคารต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่และการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดกลาง มีขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 60,000 – 240,000 บีทียู/ชม.
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่ มีขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 250,000 – 600,000 บีทียู/ชม.

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2435-6247-8 , 0-2345-6283 , 0-2345-6285
หรือ E-mail : hieffcool@yahoo.com

971 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: โทร. 0-2435-6247-8, 0-2435-6283,0-2435-6285 , โทรสาร. 0-2435-6422 Email : hieffcool@yahoo.com : www.hieffcooling.co.th